Strona główna - Przedmioty

Przedmioty

WPROWADZENIE DO RELIGIOZNAWSTWA 
Wstęp do religioznawstwa 
Wybrane teorie, metody i problemy nauk o religii 
Wstęp do filozoficznych koncepcji Boga 

METODY I NARZĘDZIA INTERPRETACJI TEKSTÓW I ZJAWISK RELIGIJNYCH
Metody i narzędzia interpretacji tekstów i zjawisk religijnych 

BIBLIA 
Biblia 

PSYCHOLOGIA RELIGII 
Psychologia religii 

SOCJOLOGIA RELIGII 
Socjologia religii 

FILOZOFIA RELIGII 
Filozofia religii 

HISTORIA RELIGII 
Wierzenia i magia społeczeństw pre- i protohistorycznych 
Religie Egiptu i Bliskiego Wschodu w okresie starożytnym 
Religie starożytnej Grecji i Rzymu 

JUDAIZM 
Judaizm 

ISLAM 
Podstawowe wiadomości o islamie 

BUDDYZM 
Idea pustki w buddyzmie 

CHRZEŚCIJAŃSTWO W OKRESIE STAROŻYTNYM I ŚREDNIOWIECZNYM 
Chrześcijaństwo starożytne 
Chrześcijaństwo średniowieczne 

RELIGIA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM 
Islam we współczesnym świecie 
Filozofia polityki a religia 
Współczesna filozofia religii 
Religie wobec wybranych problemów współczesności 

NOWE RUCHY RELIGIJNE 
Nowe ruchy religijne 

ELEMENTY PRAWA WYZNANIOWEGO 
Elementy prawa wyznaniowego 

ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA 
Antropologia społeczna 

ETNOLOGIA RELIGII 
Religijność ludowa 
Religie Czarnej Afryki 
Religie Japonii 
Religie i kultury Nusantary 
Religie i kultury subkontynentu indyjskiego 

FILOZOFIA 
Wybrane zagadnienia z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej
Wybrane zagadnienia z historii filozofii nowożytnej 
Wybrane zagadnienia z historii filozofii współczesnej 

ETYKA 
Etyka w kontekście religioznawstwa 

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY (kongresowy) 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

CHRZEŚCIJAŃSTWO W OKRESIE NOWOŻYTNYM I WSPÓŁCZESNYM 
Katolicyzm w okresie nowożytnym i współczesnym 
Protestantyzm w okresie nowożytnym i współczesnym 
Prawosławie w okresie nowożytnym i współczesnym 

JĘZYKI STAROŻYTNE I ORIENTALNE 
Język arabski 
Język grecki 
Język hebrajski 
Język łaciński 

RELIGIA W KONTEKŚCIE (ZAJĘCIA NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW) 
Zajęcia z socjologii i etnologii 
Zajęcia z filozofii 
Zajęcia ze sztuki 

WARSZTATY RELIGIOZNAWCZE 
Muzealnictwo etnograficzne o specjalizacji pozaeuropejskiej 
Religijność ludowa: artefakty i dokumentacja 
Sztuka sakralna 

SEMINARIUM LICENCJACKIE 

WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI 

BHP 

Instytut Filozofii UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń tel. (56) 611-36-66