Strona główna - Instytut

Instytut

Religioznawstwo jest kierunkiem studiów humanistycznych (z elementami nauk społecznych), który w 2012 roku został utworzony w Instytucie Filozofii UMK. Kadrę naukową religioznawstwa tworzą wykładowcy kilku wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Wydziału Filologicznego, Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk Historycznych, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Sztuk Pięknych i Wydziału Teologicznego) a także goszczący na naszej Uczelni wykładowcy innych ośrodków naukowych. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad program kształcenia sprawuje Rada Naukowa Instytutu Filozofii oraz Komisja Dydaktyczna Wydziału Humanistycznego. Studenci religioznawstwa mają możliwość kształcenia pod kierunkiem specjalistów reprezentujących wiele dyscyplin naukowych (między innymi archeologię, etnologię, filozofię, historię, historię sztuki, językoznawstwo, socjologię, prawo kanoniczne, teologię). Dzięki temu powstał bogaty program kształcenia zapewniający szeroki i spójny obraz zróżnicowanych badań naukowych nad najszerzej rozumianymi zjawiskami religijnymi z uwzględnieniem wszystkich kontekstów, odniesień i perspektyw. Aby zapewnić możliwie najbardziej atrakcyjny program kształcenia podejmujemy współpracę z instytucjami kultury (między innymi z muzeami, bibliotekami), a także z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą (zwłaszcza w ramach programów: MOST oraz Erasmus).


Link do Instytutu Filozofii

Instytut Filozofii UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń tel. (56) 611-36-66