Strona główna - Czym jest religioznawstwo?

Czym jest religioznawstwo?

Religioznawstwo jest nowoczesną dyscypliną nauki łączącą metody i osiągnięcia wielu dziedzin wiedzy reprezentujących zarówno obszar nauk humanistycznych jak i społecznych (socjologii, filozofii, historii, prawa, etnologii, psychologii, językoznawstwa i wielu innych). 

Współczesne religioznawstwo powstało wraz z pierwszymi porównawczymi badaniami lingwistycznymi, które w dziewiętnastym wieku zapoczątkowali orientaliści. Dlatego obecnie do kanonu wykształcenia religioznawczego nadal zalicza się kształcenie języków starożytnych i orientalnych. 

Poczytaj w internecie

 


Instytut Filozofii UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń tel. (56) 611-36-66