Strona główna - Dlaczego warto studiować religioznawstwo?

Dlaczego warto studiować religioznawstwo?

CO DAJĄ STUDIA RELIGIOZNAWCZE? 


  1. Wiedzę na temat głównych zjawisk religijnych (ich historii, różnorodności, złożoności).

  2. Znajomość najważniejszych tradycji religijnych, kościołów, ruchów religijnych.

  3. Możliwość rzetelnego posługiwania się źródłowymi tekstami wybranych tradycji religijnych.

  4. Orientację w metodach badawczych subdyscyplin religioznawczych (socjologii, filozofii, etnologii, historii, filologii).Zdolność rozumienia i wyjaśniania odmienności kulturowej i religijnej.

  5. Umiejętność podejmowania dialogu i prowadzenia mediacji między różnymi kulturami, postawami czy światopoglądami.

  6. Kompetencje językowe na poziomie B2 (w zakresie języka angielskiego).

  7. Dyplom licencjacki i tytuł zawodowy licencjata (wraz z możliwością kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia).

 

MOŻLIWOŚCI KONTYNUACJI KSZTAŁCENIA 
Absolwenci religioznawstwa mogą kontynuować kształcenie na istniejących studiach drugiego stopnia (na zasadach ogólnych). W perspektywie najbliższych trzech lat zamierzamy uruchomić także studia religioznawcze drugiego stopnia, umożliwiające kontynuowanie studiów w ramach tego samego kierunku. 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA 
Studia religioznawcze mają wyjątkowy charakter interdyscyplinarny (łączą kształcenie w zakresie teologii, socjologii, etnologii, historii, filologii i filozofii). Ta naturalna różnorodność wynika z samej historii religioznawstwa, które powstawało w wyniku przenikania się perspektyw wielu dyscyplin badawczych. Oryginalne kompetencje zdobyte w ramach studiów religioznawczych mogą być pożądane w szeroko rozumianych mediach (prasa, radio, telewizja), również w państwowych i prywatnych instytucjach nastawionych na kontakty międzynarodowe (biura podróży, turystyka pielgrzymkowa itp.), organizacjach pozarządowych, ale także w biznesie (w szczególności w przypadku kontaktów zagranicznych z przedstawicielami odmiennych kultur i tradycji religijnych). Wykształcenie religioznawcze może być również cenne dla osób, pragnących podjąć pracę (po odpowiednim przeszkoleniu i uzyskaniu uprawnień określonych przepisami ogólnymi) jako doradcy w muzeach, w wydawnictwach, archiwach i bibliotekach, instytucjach zajmujących się udzielaniem pomocy społecznej (biurach imigracyjnych, fundacjach), poradniach, urzędach państwowych i samorządowych, oświacie i instytucjach kulturalnych. 

 

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W TORUNIU?

TORUŃ zapewnia niepowtarzalny klimat zabytkowego, średniowiecznego miasta. To przyjazne miejsce położone na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych, które jest doskonałym miejscem do podejmowania wycieczek turystycznych i krajoznawczych. 

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA zapewnia nowoczesną infrastrukturę, bogate zbiory biblioteczne i dostęp do światowych cyfrowych zasobów informacyjnych i szerokopasmowego Internetu. Każdy student UMK ma doskonałe warunki realizowania swoich pasji i zainteresowań. Gwarantujemy fachową kadrę naukową, perspektywy studiowania zagranicą (w ramach programu ERASMUS), a także na innych krajowych uniwersytetach (w ramach wymiany studentów MOST oraz Akademia „Artes Liberales”). Nasi studenci i absolwenci mają możliwość dokształcania się i zdobywania nowych kompetencji w ramach bogatej oferty studiów uzupełniających.

Instytut Filozofii UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń tel. (56) 611-36-66