Strona główna - Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Podstawą rekrutacji jest konkurs świadectw dojrzałości. 
Laureaci olimpiad przedmiotowych uzyskują maksymalna liczbę punktów. 

Szczegółowe zasady rekrutacji na religioznawstwo

Instytut Filozofii UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń tel. (56) 611-36-66